NORM si TENORM
July 10, 2016
Directiva 2013/59/EURATOM
August 3, 2016
Toate

Norma privind cerinte de securitate radiologica pentru surse naturale

Proiectul de reglementare “Norma privind cerinte de securitate radiologica pentru surse naturale”, elaborat de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor Nucleare, in dezbatere publica (http://www.cncan.ro/informatii-de-interes-public/proiecte-de-acte-legislative/arhiva-proiecte-acte-legislative-2016/):

Proiectul de norma isi propune stabilirea cerintelor referitoare la protectia lucratorilor, populatiei si mediului impotriva riscurilor rezultate din sursele naturale de radiatii.

Domeniul de aplicare sunt situatiile de expunere planificata care sunt asociate cu activitatile industriale si stiintifice implicand surse naturale de radiatii a caror prezenta conduce la cresterea semnificativa a expunerii la radiatii a lucratorilor si/sau a populatiei care nu poate fi neglijata din punct de vedere radiologic.

Proiectul de norma transpune unele prevederi din Directiva 2013/59/EURATOM a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de baza privind protectia impotriva pericolelor prezentate de expunerea la radiatiile ionizante si de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom si 2003/122/Euratom.