Declaratia angajament al Managementului privind politica in domeniul calitatii, protectiei mediului, al sanatatii si securitatii in munca

Societatea Gamma Engineering are ca obiect de activitate fabricarea de produse si furnizarea de servicii destinate instalatiilor radiologice utilizate in industrie si in medicina.

Scopul nostru este sa fim un furnizor de produse si servicii competitiv si orientat spre calitate care isi dezvolta serviciile printr-un proces continuu de imbunatatire in colaborare stransa cu angajatii, clientii si furnizorii.

Standardele de calitate sunt atinse respectand cerintele legale din toate domeniile de activitate. Calitatea se obtine prin instruire, intelegere si comunicare, respectand instructiunile de lucru si obligatia atingerii unui obiectiv “zero greseli”.

Principiile dupa care ne conducem sunt:

1. Orientarea spre client: clientii stabilesc obiectivele de calitate iar noi oferim produse si servicii de calitate la un pret rezonabil si la timpul stabilit precum si sfaturi calificate in probleme specifice domeniului nuclear; urmarim permanent satisfactia clientului.

2. Obiectivul „zero greseli” prin planificare detailata si evitarea greselilor; devizele noastre sunt „Lucreaza corect din start“ si „Fiecare este responsabil pentru calitate”.

3. Imbunatatirea continua a activitatii prin elaborarea si aplicarea procedurilor de lucru si prin implementarea initiativelor valoroase.

Conducerea firmei este responsabila de protectia mediului, a sanatatii si securitatii in munca atat in „Laboratorul de aplicatii cu surse de radiatii nucleare” cat si in activitatile desfasurate la clienti si se angajeaza sa respecte:

1. Protectia mediului, in special in ceea ce priveste riscurile specifice domeniului nuclear.

2. Promovarea unui management performant al deseurilor clasice si radioactive.

3. Siguranta locului de munca, protectia sanatatii si securitatii in munca, sarcini importante ale conducerii care se asigura ca acestea sa fie materializate in obiective si tinte concrete.

4. Evaluarea efectelor asupra mediului si a posibilelor pericole pentru angajati, inaintea folosirii si introducerii produselor, serviciilor sau metodelor noi, astfel incat sa fie evitate riscurile asupra mediului si sanatatii.

5. Colaborarea si actionarea in parteneriat cu clientii, furnizorii si autoritatile in toate problemele de mediu si siguranta muncii.

6. Aplicarea de masuri preventive de protectie a mediului si evitarea accidentelor sau imbolnavirilor profesionale.

7. Asumarea responsabilitatii pentru angajatii care nu actioneaza conform masurilor de securitate, putand astfel afecta alte persoane sau pe ei insisi si intervenirea noastra ferma cand persoanele isi asuma riscuri.

8. Intelegerea si respectarea prevederilor legale aplicabile si a altor cerinte in ceea ce priveste securitatea radiologica, protectia mediului, sanatatea si securitatea in munca.

Pentru realizarea acestor deziderate, am decis elaborarea si implementarea unui sistem de management integrat calitate-mediu-sanatate si securitate in munca, conform cu cerintele standardelor SR EN ISO 9001, SR EN ISO 14001 si SR OHSAS 18001 precum si a Normelor specifice de management al calitatii in domeniul nuclear, aplicabile activitatilor, produselor si serviciilor noastre.