consultanta

Consultanta in domeniul nuclear

  • Analiza eligibilitatii clientului prin prisma respectarii cerintelor legislative in vigoare
  • Consultanta privind identificarea cerintelor legislative aplicabile
  • Consultanta legislativa si tehnica in vederea obtinerii autorizatiilor
  • Acordare suport la depunerea dosarelor de autorizare
  • Asistenta la rezolvarea solicitarilor organismelor de stat abilitate in domeniu
  • Asistenta in intocmirea adreselor de raspuns catre organismele abititate in domeniu
  • Consultanta in vederea respectarii legilor si cerintelor specifice in vigoare
  • Servicii de Expert acreditat