autorizatii

Obtinerea autorizatiilor

  • Elaborarea documentatiei tehnice in vederea obtinerii autorizatiilor CNCAN si ASP
  • Calcul de ecrane in vederea indeplinirii conditiilor de radioprotectie
  • Expertizari si avizari de catre expert acreditat CNCAN
  • Implementarea sistemului de management al calitatii privind desfasurarea activitatilor de utilizare a instalatiilor radiologice cu surse radioactive si generatori de radiatie X
  • Elaborare si avizare Programe de radioprotectie operationala
  • Elaborare si avizare Planuri de prevenire si interventie in caz de urgenta radiologica
  • Elaborare si avizare Regulamente de lucru pentru practica de utilizare a echipamentelor ce contin surse radioactive si generatori de radiatie X
  • Servicii de Expert acreditat