Norma privind cerinte de securitate radiologica pentru surse naturale
July 12, 2016
Toate

Directiva 2013/59/EURATOM

“Directiva 2013/59/EURATOM a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de securitate de baza privind protectia impotriva pericolelor prezentate de radiatiile ionizante si de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom si 2003/122/Euratom”

Dispozitiile prezentei directive ar trebui sa urmeze abordarea functie de situatie introdusa prin Publicatia nr. 103 a ICRP si sa faca distinctia intre situatiile de expunere existenta, planificata si de urgenta. Pe baza acestui nou cadru, prezenta directiva, ar trebui sa reglementeze toate situatiile de expunere si toate categoriile de expunere, si anume expunerea lucratorilor, a populatiei si expunerea medicala.
Prezenta directiva stabileste normele de securitate de baza uniforme pentru protectia sanatatii persoanelor care fac obiectul expunerii profesionale, medicale si al expunerii publice, impotriva pericolelor cauzate de radiatiile ionizante.
Prezenta directiva se aplica tuturor situatiilor de expunere planificata, existenta sau de urgenta care implica un risc cauzat de expunerea la radiatii ionizante care nu poate fi neglijat din punct de vedere al protectiei radiologice sau in ceea ce priveste mediul, in vederea protectiei pe termen lung a sanatatii umane.

Directiva 2013/59/EURATOM